2A N
Data publikacji: 2021-05-01

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.OO - 8.45
rel. p
Sulima Darek
200
j.polski
Lompart Maria
209
rel. k
Kozłowski Maciej
209
   
2.
8.50 - 9.35
rel. p
Sulima Darek
02z
infor.1
Dacewicz Igor
201
j.polski
Lompart Maria
209
matemat.
Purwin-Tworkowska Agnieszka
209
infor.2
Zdunko Anna
210
j.ros.
Górska Jolanta
111
j.niem.
Ziniewicz Elżbieta
201
3.
9.45 - 10.30
historia
Popławska Justyna
209
wos
Grabowiecka Marta
209
wos
Grabowiecka Marta
209
chemia
Podlaska Arleta
209
j.ang.1
Orłowska Hanna
111
j.ang.2
Ostrokołowicz Halina
201
4.
10.40 - 11.25
matemat.
Purwin-Tworkowska Agnieszka
209
biologia
Zdrodowska Magdalena
209
fizyka
Jabłoń Zbigniew
209
matemat.
Purwin-Tworkowska Agnieszka
209
j.polski
Lompart Maria
209
5.
11.40 - 12.25
matemat.
Purwin-Tworkowska Agnieszka
209
wf ch
Jabłoński Darek
wf dz
Zaremba Anna
j.ang.2
Ostrokołowicz Halina
200
j.ang.1
Orłowska Hanna
209
j.polski
Lompart Maria
209
j.polski
Lompart Maria
209
6.
12.35 - 13.20
geogr.
Zedlewska Iwona
209
wf dz
Zaremba Anna
wf ch
Jabłoński Darek
ko2
j.ang.1
Orłowska Hanna
209
j.ang.2
Ostrokołowicz Halina
110
j.polski
Lompart Maria
209
godz.wych.
Purwin-Tworkowska Agnieszka
209
7.
13.25 - 14.10
chemia
Podlaska Arleta
209
j.niem.
Ziniewicz Elżbieta
17
j.ros.
Górska Jolanta
111
geogr.
Zedlewska Iwona
209
j.ang.1
Orłowska Hanna
104
j.ang.2
Ostrokołowicz Halina
209
biologia
Zdrodowska Magdalena
209
8.
14.15 - 15.00
wos
Grabowiecka Marta
209
  j.polski
Lompart Maria
209
podst. prz.
Żmiejko Magdalena
209
historia
Popławska Justyna
209
9.
15.05 - 15.50
wf dz
Zaremba Anna
wf ch
Jabłoński Darek
ko2
    rel. k
Kozłowski Maciej
209
 
10.
15.55 - 16.40
         
11.
16.45 - 17.30
         
12.
17.35 - 18.20
         
Poniżej tabeli ...