Wyniki pierwszego etapu rekrutacji

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane na stronie szkoły dzisiaj po godzinie 14. W szkole listy zostaną powieszone o godzinie 14