Wyniki stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Lp.

Dane ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Imię/imiona

Nazwisko

Klasa

Nazwa szkoły

1.

Anna Gabriela

Kołyszko

VIII

Szkoła Podstawowa nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

73

2.

Ewa

Pogorzelska

VII

Społeczna Szkoła Podstawowa

nr 2 w Białymstoku

76

3.

Amelia

Świstak

VIII

Szkoła Podstawowa nr 26

im. St. Staszica w Białymstoku

73