Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

 

Lp.

Dane ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Imię/imiona

Nazwisko

Klasa

Nazwa szkoły

1.

Natalia

Cimoch

VII

Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie

70

2.

Victoria

Gligora

VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku

72

3.

Maxymilian

Malinowski

VI

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

77

4.

Jan Michał

Ogrodnik

VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku

59

5.

Natalia

Rafałko

VIII

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

70

 

Lista uczestników, którzy uzyskali tytuł laureata/finalisty, będzie opublikowana na stronie internetowej wskazanej w regulaminie konkursu.

 

Terminy udostępniana prac do wglądu ze stopnia wojewódzkiego konkursu:

09.02.2023 (czwartek)  godz. 08:00-08:30

10.02.2023 (piątek) godz. 12:30-13:00

13.02.2023 (poniedziałek) godz. 15:50-16:20

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

   Prace mogą być udostępnione wyłącznie uczestnikowi konkursu  oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom.