Wyniki V Otwartej Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej z broni pneumatycznej „Złota Tarcza”-

17 listopada na sali gimnastycznej V Liceum Ogólnokształcącego odbyły się zawody strzeleckie „Złota Tarcza”. Wyniki:

V Licealiada w strzelectwie pneumatycznym Złota Tarcza Tabela mężczyzn: chłopcy ind 15

V Licealiada w strzelectwie pneumatycznym „Złota Tarcza” Tabela drużyn mężczyzn: chłopcy zesp 15

V Licealiada w strzelectwie pneumatycznym „Złota Tarcza” Tabela kobiet: dziewcz ind 15

V Licealiada w strzelectwie pneumatycznym „Złota Tarcza” Tabela drużyn kobiet: dziew zesp 15

V Licealiada w strzelectwie pneumatycznym „Złota Tarcza” Finał: finał

 

_IGP7507 _IGP7499