Wyprawka szkolna

Uprzejmie informuję, że dnia 23 czerwca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie
rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

 

treść dokumentu