Wyróżnienie na II Forum Edukacji Obywatelskiej.

10 czerwca 2022r. Maja Malecka z kl. 2gn, Anna Radź z kl. 2dn oraz Monika Klimowicz i Zuzanna Gogolewska z kl. 3dn z opiekunkami P. Agnieszką Sadowską i P. Agnieszką Filipiuk uczestniczyły w II Forum Edukacji Obywatelskiej. Celem wydarzenia było podsumowanie realizacji rocznego projektu „Szkolny Budżet Partycypacyjny – decydujemy wspólnie”, do udziału w którym zostaliśmy zaproszeni przez Fundację SocLab i Fundację Otwarta Edukacja.

Podczas uroczystości na ręce Pań wicedyrektorek Barbary Jawor i Teresy Zarzeckiej przekazano szkole Certyfikat przyznający tytuł Lidera Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych. Panie Agnieszka Sadowska i Agnieszka Filipiuk otrzymały Certyfikat Mentora Partycypacji, zaś uczniowie z zespołu koordynującego – Certyfikat Lidera Partycypacji.

Galeria i Certyfikaty: