XXI Mistrzostwa w Ortografii w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.

Ile błędów można zrobić w nazwie gżegżółka?

Jak nie pomylić się pisząc konstantynopolitańczykowianeczka?

Odpowiedzi na te pytania znają na pewno uczestnicy XXI Mistrzostw w Ortografii, które odbędą się w V Liceum Ogólnokształcącym już 21 marca o godzinie 12.00. Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15.03.2022 r. drogą elektroniczną na adres mistrzostwavlo@10g.pl („Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii”) lub faksem (85 661 53 62) z nazwiskiem Koordynatora – mgr Elżbieta Sawoniewska (tel. 663 537 975).

Honorowym Patronem XXI Mistrzostw w Ortografii jest Prezydent Miasta Białegostoku, natomiast Patroni Medialni Konkursu to: