XXI Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii – przesunięcie terminu finału

Organizatorzy  Podlaskich Mistrzostw w Ortografii informują: nowy termin finału Mistrzostw zostanie podany później.