„Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia…” ogłaszamy konkurs!

Konkurs pt. „Literackie życzenia Bożonarodzeniowe” skierowany jest do uczennic i uczniów V LO w Białymstoku. Każdy, kto chce wziąć w nim udział, musi zgłosić 1-2 utwory, których treścią są życzenia bożonarodzeniowe wyrażone w formie wiersza lub krótkiej prozy poetyckiej. Utwory składamy w formie wydruku komputerowego w kopercie oznaczonej pseudonimem. W drugiej kopercie oznaczonej tym samym pseudonimem, należy umieścić dane o autorze: imię i nazwisko , klasa, nauczyciel religii i języka polskiego.

Termin zgłoszenia utworów do konkursu mija 16 grudnia. Zgłoszenia utworów- życzeń literackich przyjmują ks. Maciej Kozłowski i Pani Beata Kardasz.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 grudnia 2016r. w czasie szkolnej wigilii. Najwyżej ocenione prace przez komisję konkursową zostaną nagrodzone