Zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli, w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych:

Zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych