Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Uwaga uczniowie klas pierwszych i drugich

Rozdanie świadectw przez wychowawców klas jeden-dwa odbędzie się  26.06.2020 r.

Uczniowie i nauczyciele zachowują reżim sanitarny ( maseczki, rękawiczki, własny długopis, społeczny dystans 2m, dezynfekcja rąk płynem dostępnym przy stoliku).

Wersja I – w sprzyjających warunkach pogodowych- rozdanie świadectw i dyplomów na zewnątrz szkoły w trzech różnych punktach:

-przy pomniku- klasy drugie– wejście główną bramką;

– przy bieżni- klasy I ponadgimnazjalne– wejście bramą od Wrocławskiej;

– na placu od strony sali gimnastycznej- klasy I ponadpodstawowe– wejście bramką od ul. Miodowej przy strzelnicy. 

Godziny spotkań z wychowawcami:

8.00- klasy IA, IAN, II A;

9.00- klasy- IB, IBN, II E;

10.00- klasy– IE, I CN, II C;

11.00-klasy – ID, IDN, II D;

12.00- klasy–  I C, IEN, II B;

13.00- klasy- I F; I IFN, II F;

14.00- klasa II G;

Wersja II – w niesprzyjających warunkach pogodowych- rozdanie świadectw i dyplomów w budynku szkoły w trzech różnych punktach:

– na parterze przy gablocie ze sztandarem- klasy drugie– wejście główne;

– na II piętrze – klasy I ponadgimnazjalne– wejście boczne od ul. Wrocławskiej;

– na I piętrze – klasy I ponadpodstawowe – wejście boczne od sali gimnastycznej. 

Godziny spotkań z wychowawcami jak wyżej.

UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI!

 Do szkoły wchodzą tylko osoby zdrowe, bez kontaktu z osobami na kwarantannie.

Wchodzimy w maseczkach, rękawiczkach, z własnym długopisem. Po wejściu do szkoły i przed wyjściem ze szkoły  dezynfekujemy ręce.