Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych – List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice