ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy na olej opałowy o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych zgodnie
z artykułem 4 pkt 8.

Cały tekst zamówienia w pliku poniżej:
zaproszenie-olej

zal-nr-1
zal-nr-2
zal-nr-3-umowa
zal-nr-4