ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z tym, iż na zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego do V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku do dnia 30.09.2020r. do godziny 11.30 odpowiedział tylko jeden kontrahent nie spełniona została zasada konkurencyjności. Nawiązując do powyższego dyrektor wznowił zaproszenie do składania ofert na kolejne 10 dni tj. do 12.10.2020r. do godziny 11.30. Po tym terminie zostanie wyłoniony dostawca nawet
w sytuacji, gdyby była złożona tylko jedna oferta.