Zaproszeniu do projektu „Kryminalne zagadki Kampusu UwB”

W związku z realizacją projektu „Kryminalne zagadki Kampusu UwB” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet w Białymstoku wraz z Partnerem Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zapraszają uczniów ponadgimnazjalnych szkół ( techników i liceów ogólnokształcących) z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych, niekonwencjonalnych zajęciach dydaktycznych.
 
Szczegóły projektu oraz warunki udziału w projekcie przesyłamy w Zaproszeniu do projektu (załącznik). Rekrutacja rozpoczyna się 10 września i kończy 14 września 2018 r.
 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem Projektu: tel. 85 745 71
 
Z poważaniem,
 
Zespół projektu „Kryminalne zagadki Kampusu UwB”