Zebrania Rodziców i Konsultacje.

Zdalne zebrania rodziców z wychowawcami klas  odbędą się 20.01.2022 r. ( czwartek) o godz. 17.00. na Teamsach.

Na zebraniach omówione zostaną bieżące sprawy klasowe  oraz zostanie przedstawione śródroczne podsumowanie osiągnięć edukacyjnych klasy.

Konsultacje indywidualne z nauczycielami odbędą się tego samego dnia  po zebraniach ogólnych od godz. 17.30 do godz. 19.00.

W tym czasie możecie Państwo telefonicznie na Teamsach połączyć się z wybranym nauczycielem i uzyskać wiedzę na temat swego dziecka.

W tym celu należy na Teamsach wybrać ikonkę – słuchawka telefoniczna – (Rozmowy) i wpisać imię i nazwisko nauczyciela, z którym chcecie się Państwo indywidualnie połączyć.