Zebrania z rodzicami – 18.01.2018

Zebrania z rodzicami odbędą się 18. 01.2018 roku o godz.16.30.

Wszyscy nauczyciele są obecni w szkole w godz. 16.30 19.

Od godziny 17.15  nauczyciele mają indywidualne konsultacje w wybranych salach.

Lekcje odbędą się w wersji skróconej.

Spotkania z wychowawcami klas – sale

Indywidualne spotkania nauczycieli – sale