Rekrutacja

Informator do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez M. Białystok na r. szkolny 2024-2025

Zbliża się rekrutacja 2024/2025 do liceum. Niektórych terminów nie wolno przegapić.

Podlaski Kurator Oświaty wydał już zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

Z zarządzeniem można się zapoznać na stronie internetowej Kuratorium pod następującym adresem 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Zalogowanie się do systemu informatycznego rekrutacji będzie możliwe po wpisaniu adresu:

http://bialystok.e-omikron.pl

Profil prawno-administracyjny
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski i WOS

Profil przeznaczony jest dla uczniów, którzy są zainteresowani prawem, historią oraz naukami społecznymi. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie poznają elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej. Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia i wiele innych.

Profil medyczny
przedmioty rozszerzone: biologia i chemia

Profil medyczny skierowany jest szczególnie dla osób łączących zamiłowanie do przyrody, medycyny, biologii, chemii, jest ofertą dla kandydatów na studia medyczne, przyrodnicze, zarówno w kraju jak i za granicą.
Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, terapia zajęciowa, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, weterynaria, psychologa, biologia, biotechnologia, chemia, kryminologia, leśnictwo, dietetyka, biochemia, neurobiologia, genetyka, bioinżynieria medyczna.

Profil dziennikarski
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski i geografia

Uczniowie poznają zasady funkcjonowania mediów, poznają tajniki dziennikarstwa. Nauka w tej klasie przygotuje do zdobycia umiejętności na studiach do tego, by odnieść sukces w świecie, w którym liczą się umiejętności autoprezentacji i znajomość świata mediów i multimediów. Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, public relation.

Profil psychologiczny
przedmioty rozszerzone: język polski i biologia

Jeżeli interesuje Cię człowiek, jego emocje, psychika i natura, potrafisz słuchać i wyciągać z tego wnioski, jesteś dobrym obserwatorem, cechuje Cię wrażliwość i życzliwość, to profil psychologiczny jest dla Ciebie. Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: psychologia, socjologia, pedagogika,

Profil ekonomiczno-informatyczny
przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka i informatyka

Profil informatyczny skierowany jest do miłośników technologii cyfrowych pragnących w przyszłości podjąć studia wyższe na atrakcyjnych kierunkach takich jak: informatyka, automatyka, elektronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria akustyczna, telekomunikacja, robotyka, logistyka, fizyka, ekonomia, matematyka, rachunkowość, finanse, bankowość i innych.

Tu złożysz elektronicznie dokumenty

Skip to content