Oferta edukacyjna

# # #

Oferta edukacyjna

Profil prawno-administracyjny

Profil przeznaczony jest dla uczniów, którzy są zainteresowani prawem, historią oraz naukami społecznymi.
W ramach dodatkowych zajęć uczniowie poznają elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej. Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia i wiele innych.

Profil medyczny

Profil medyczny skierowany jest szczególnie dla osób łączących zamiłowanie do przyrody, medycyny, biologii, chemii, jest ofertą dla kandydatów na studia medyczne, przyrodnicze, zarówno w kraju jak i za granicą.
Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, terapia zajęciowa, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, weterynaria, psychologa, biologia, biotechnologia, chemia, kryminologia, leśnictwo, dietetyka, biochemia, neurobiologia, genetyka, bioinżynieria medyczna.

Profil dziennikarski

Uczniowie poznają zasady funkcjonowania mediów, poznają tajniki dziennikarstwa. Nauka w tej klasie przygotuje do zdobycia umiejętności na studiach do tego, by odnieść sukces w świecie, w którym liczą się umiejętności autoprezentacji i znajomość świata mediów i multimediów. Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, public relation.

Profil humanistyczny

Profil humanistyczny skierowany jest szczególnie dla uczniów łączących zamiłowanie do przedmiotów humanistycznych pragnących w przyszłości podjąć studia wyższe na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: pedagogika, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, politologia, dziennikarstwo, resocjalizacja, edytorstwo, medioznawstwo, europeistyka, amerykanistyka.

Profil psychologiczny

Jeżeli interesuje Cię człowiek, jego emocje, psychika i natura, potrafisz słuchać i wyciągać z tego wnioski, jesteś dobrym obserwatorem, cechuje Cię wrażliwość i życzliwość, to profil psychologiczny jest dla Ciebie. Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: psychologia, socjologia, pedagogika,

Profil ekonomiczno-architektoniczny

Profil ekonomiczno - architektoniczny skierowany szczególnie dla osób łączących zamiłowanie do ekonomii i planowania przestrzennego. Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, marketing i zarządzanie, towaroznawstwo, matematyka, geografia, prawo, turystyka, administracja, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, geologia, górnictwo, geodezja, kartografia, oceanografia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych, nawigacja, logistyka. Jest to również oferta dla uczniów planujących w przyszłości studia na takich kierunkach jak np. budownictwo, informatyka, automatyka i robotyka, architektura.

Profil ekonomiczno-informatyczny

Profil informatyczny skierowany jest do miłośników technologii cyfrowych pragnących w przyszłości podjąć studia wyższe na atrakcyjnych kierunkach takich jak: informatyka, automatyka, elektronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria akustyczna, telekomunikacja, robotyka, logistyka, fizyka, ekonomia, matematyka, rachunkowość, finanse, bankowość i innych.

Skip to content