Harmonogram zajęć pozalekcyjnych 23 – 24 drugi semestr

Proponujemy naszym uczniom różnorodne formy zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań.  Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza placówką – w ośrodkach kultury i na uczelniach wyższych, biorą udział w seminariach, wykładach, konferencjach itp.

W naszej szkole wyjątkowo prężnie działa wolontariat. Uczniowie  niosą pomoc potrzebującym w ramach szkolnego koła PCK, a niedawno powstały Klub Ośmiu, działający pod patronatem fundacji „Świat na Tak” rozwija swoje działania z ogromnym sukcesem.

Koło dziennikarskie podtrzymuje wieloletnią tradycję redagowania szkolnej gazetki „Sobieszczak”, opisując bieżące zdarzenia z życia szkoły.

Na spotkaniach koła teatralnego pod nazwą  Nowa Grupa Teatralna uczniowie poznają tajniki gry aktorskiej oraz reżyserii, a spektakle wystawiane podczas uroczystości  szkolnych cieszą się ogromnym uznaniem.

Uczniowie w naszej szkole odnoszą sukcesy sportowe, dzięki licznym zajęciom sportowym. Tenis ziemny, tenis stołowy, piłka nożna czy strzelectwo są to dyscypliny, w których nasi uczniowie czują się najlepiej. Szkolny Klub Sportowy Victoria ma na swym koncie wiele sukcesów.

Od niedawna w naszej szkole istnieje koło językoznawców.  W ramach zajęć nasi koledzy i koleżanki z zagranicy nie tylko poznają zawiłości naszego języka, ale również miło spędzają czas podczas licznych wydarzeń kulturalnych.

Nasi nauczyciele prowadzą regularnie zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Skip to content