Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023


Pan Andrzej Perkowski – przewodniczący

Skarbnik: Barbara Łapińska

Sekretarz: Magdalena Malecka


Konto Rady Rodziców:


PKO SA O/Białystok

39 1240 1154 1111 0000 2148 0070

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100 zł.

Składka na ksero wynosi 50.

Skip to content