Matura na stronie CKE

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w specjalnej zakładce http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szk. 2014/2015.
CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło portal www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

 

PREZENTACJA PORTALU

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
WIĘCEJ

 

Terminy egzaminu maturalnego w 2015 r.

Harmonogram egzaminów w 2015 r. – CKE

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Informatory