Rada Rodziców

Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Pan Andrzej Perkowski – przewodniczący

Skarbnik: Barbara Łapińska
Sekretarz: Magdalena Malecka

 

Konto Rady Rodziców:

PKO SA O/Białystok

39 1240 1154 1111 0000 2148 0070

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100 zł.
Składka na „ksero” wynosi 50.

Zapraszamy do zapoznania się z 2 pozycjami:

Nastolatki w wirtualnym tunelu

Dzieci w wirtualnej sieci.