Wyniki konkursu stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Lp.

Dane ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Imię/imiona

Nazwisko

Klasa

Nazwa szkoły

1.

Natalia

Cimoch

VII

Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie

72

2.

Natalia

Deskampe

VIII

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

65

3.

Victoria

Gligora

VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa

nr 2 w Białymstoku

73

4.

Anastazja

Gromacka

VII

Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

67

5.

Natan

Kowalczuk

VI

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach

67

6.

Maxymilian

Malinowski

VI

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

75

7.

Bartek

Miłkowski

VII

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach

69

8.

Jan Michał

Ogrodnik

VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa

nr 2 w Białymstoku

72

9.

Piotr

Ostapiuk

VIII

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach

69

10.

Krystian

Parfieniuk

VIII

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

67

11.

Natalia

Rafałko

VIII

Szkoła Podstawowa

nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

76

 

Lista uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do stopnia wojewódzkiego, będzie opublikowana na stronie internetowej wskazanej w regulaminie konkursu.

 

Terminy udostępniana prac do wglądu:

09.12.2022 (piątek)  godz. 12:30-13:00

12.12.2022. (poniedziałek) godz. 15:50-16:20

13.12.2022. (wtorek) godz. 8:15-8:45

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Prace mogą być udostępnione wyłącznie uczestnikowi konkursu
oraz jego rodzicom  lub prawnym opiekunom.