Życzenia.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzeniaskładam Prawosławnej Społeczności V LO –emerytowanym nauczycielom i pracownikom,nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, drogim naszym uczniom i ich rodzicomoraz wszystkim absolwentom – najserdeczniejsze świąteczne życzeniazdrowia, pokoju, radości i nadziei. Antoni ĆwiklińskiDyrektor szkoły

Czytaj Więcej

Dyżur telefoniczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku.

                           Szanowni Państwo Dyrektorzy. W  odpowiedzi na apel Ministerstwa Edukacji i Nauki o podjęcie działań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży wsparcia w okresie ferii zimowych, uruchamiamy  specjalną infolinię pod numerem telefonu 730 071 801, która będzie w okresie najbliższych […]

Czytaj Więcej

Międzynarodowy konkurs High School Business Challenge.

Europejska  Fundacja  Rozwoju  Przedsiębiorczości  jest  głównym  organizatorem  VII  edycji międzynarodowego konkursu High School Business Challenge („HSBC”). Konkurs  HSBC  jest  cennym  przedsięwzięciem  edukacyjnym,  a  jego  realizacja  ma  służyć m.in. kształtowaniu  wśród  uczniów  szkół  ponadpodstawowych  postaw  przedsiębiorczych, doskonaleniu umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, rozwijaniu zdolności myślenia analitycznego  i  syntetycznego,  rozwiązywania  w  sposób  twórczy  problemów,  skutecznego komunikowania […]

Czytaj Więcej