„A-TO-MY”

W związku z realizacją projektu „A-TO-MY” nasi Ambasadorowie Zdrowia brali udział w warsztatach profilaktycznych. Spotkanie miało na celu wsparcie młodzieży w realizacji kolejnych etapów projektu, zwiększenie świadomości własnego potencjału i potencjału otoczenia oraz integrację różnych podmiotów społeczności szkolnej wokół oddziaływań prozdrowotnych.

Warsztaty były kontynuacją Debaty o zdrowiu psychicznym, która odbyła się 17 stycznia 2024r.

Skip to content