Harmonogram konsultacji dla uczniów klas III oraz procedury obowiązujące podczas konsultacji stacjonarnych

konsultacje-dla-uczniów-klas-maturalnych

 

Cyberprzemoc. Poradnik dla rodziców.

http://pppp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/09/%E2%80%9ECyberprzemoc_W%C5%82%C4%85cz_blokad%C4%99_na_n%C4%99kanie%E2%80%9D_%E2%80%93_poradnik_dla_rodzic%C3%B3w.pdf

Katalog źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zdalnych zajęć, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele:

za-nr-3-katalog-rde.pdf

Użyteczne linki do samodzielnej nauki:

użyteczne-linki-do-samodzielnej-nauki

 

Harmonogram zdalnych konsultacji nauczycieli

  z rodzicami i uczniami

w roku szkolnym 2020/2021

LINK :

harmonogram-konsultacji-nauczycieli-z-rodzicami-i-uczniami-2020-2021

 

Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

zał-nr-5-sposób-potwierdzania-uczestnictwa-uczniów-na-zajęciach

 

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach podczas zdalnego nauczania.

zał-nr-7-sposób-monitorowania-postępów-uczniów-oraz-sposób-weryfikacji

Powrót