Nauka zdalna

Edukacja na odległość dla młodzieży w Polsce to wciąż rozwijający się obszar kształcenia. Nauczanie w trybie e-learningu dojrzało w fazie pandemii i stało się popularnym rozwiązaniem i szansą dla uczniów nie mogących uczestniczyć w standardowej lekcji. Kształcenie na odległość stanowi uzupełnienie tradycyjnego nauczania.
Nasza szkoła oferuje naukę zdalną, umożliwia uczniom dostęp do materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learning lub za pomocą rozwiązań typu Teams.
W ten sposób uczniowie kontaktują się z nauczycielami. Zgodnie z wytycznymi realizują zadania, przerabiają materiał z listy przedmiotów obowiązkowych, także w zakresie zainteresowań uczniów.
Nauka wykorzystująca technologie informatyczne w postaci Teams nie wymaga na ogół żadnego specjalistycznego sprzętu komputerowego. Lekcje zazwyczaj udzielane są za pośrednictwem łączy internetowych, a minimalne wymagania sprzętowe nie są wygórowane. Nie obejdzie się oczywiście bez kamery internetowej i słuchawek z mikrofonem. Przydatne będą drukarka i skaner.

Skip to content