PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA- wrzesień – listopad

grupowe warsztaty z przedsiębiorczości (15 h) Tematyka: – rola aktywności obywatelskiej w społeczeństwie, – przedsiębiorczość społeczna w społeczeństwie obywatelskim – w kontekście rozwoju osobistego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, – metoda projektu w inicjatywach lokalnych, – lider w działaniach lokalnych, – analiza potrzeb w środowisku lokalnym, potrzeby wspólne, potrzeby innych, potrzeby własne, – rola spółdzielczości […]

Czytaj Więcej

MŁODZIEŻOWE PROJEKTY- wrzesień – listopad

Realizacja 6 młodzieżowych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Przykładowe projekty, które mogą być realizowane: – projekty związane z wolontariatem – projekty związane z samodoskonaleniem, rozwojem pasji i umiejętności młodzieży, propagowaniem wartościowych form spędzania wolnego czasu, – projekty kształtujące tożsamość obywatelską, regionalną, związane z wielokulturowością regionu oraz tolerancją. Każda grupa będzie miała do dyspozycji budżet 1000zł.

Czytaj Więcej

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA- wrzesień – listopad

Założenie i prowadzenie spółdzielni uczniowskiej (15 h) a) stworzenie ram prawnych i organizacyjnych spółdzielni, b) promocja, rekrutacja nowych członków spółdzielni, w tym uczniów I klas c) tworzenie bazy pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczniów na praktyki i staże, związane z profilami kształcenia w szkole, d) tworzenie miejsc pracy dorywczej dla uczniów (np. w zakresie opieki nad dziećmi, […]

Czytaj Więcej

Uwaga klasowy konkurs!

Klasa, która wpłaci najwięcej na Fundusz Rady Rodziców (a wpłacających w klasie będzie minim 80%) otrzyma nagrodę niespodziankę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na koniec maja. W ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników klasa otrzyma nagrodę.

Czytaj Więcej