Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego – przedłużenie naboru – Zespół Fundacji EFC

Szanowni Państwo, w tym roku po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową. Wysokość nagrody pieniężnej w każdej kategorii wynosi 10 000 złotych. Nagroda […]

Czytaj Więcej

Pilne – informacja dla absolwentów lat ubiegłych – Matura 2020

Absolwenci lat ubiegłych zdający egzamin w naszej szkole proszeni  są  o pilny  kontakt  z  sekretariatem  tel. 85- 661-53-62 w. 12 w celu uzyskania informacji, w której sali będą pisali egzamin. Informacja ta jest niezbędna dla zachowania obowiązujących procedur maturalnych. PROCEDURY obowiązujące zdających egzamin maturalny w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku w […]

Czytaj Więcej

Uwaga maturzyści! Ważne!

W Waszych klasowych skrzynkach mailowych znajdują się listy z podziałem na przedmioty i sale, do których przydzielone są poszczególne osoby zdające maturę. Sprawdźcie koniecznie, w której sali piszecie egzamin z określonych przedmiotów ponieważ wg procedur: ” W zależności, w której sali będzie odbywał się egzamin do budynku szkoły należy wchodzić i wychodzić: Wejściem bocznym od strony […]

Czytaj Więcej

PROCEDURY obowiązujące zdających egzamin maturalny w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku w 2021 r.

  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.   Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.   Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem […]

Czytaj Więcej