Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.
Celem konkursu jest:
– popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
– kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
– wdrażanie do logicznego myślenia,
– wyszukanie i promowanie uczniów ze zdolnościami matematycznymi.
Zasady i przebieg konkursu:
– Maraton Matematyczny odbędzie się 12.03.2020 o godz. 8.30.
– Z każdej klasy pierwszej do konkursu może przystąpić trzech uczniów,  jeśli będzie więcej chętnych, o udziale w konkursie decyduje nauczyciel matematyki uczący w danej klasie.
– Uczniowie otrzymają do rozwiązania 50 zadań.
– Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 pkt, za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi, nie otrzymuje punktów.
– Konkurs trwa maksymalnie 4 godziny.
– Uczeń może zakończyć maraton w dowolnym momencie.
– Konkurs wygrywa uczestnik, który zgromadzi najwięcej punktów. Jeśli liczba punktów jest jednakowa o zwycięstwie decyduje czas. Uczeń, który rozwiąże zadania szybciej wygrywa.
– Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
Zapisy u nauczycieli matematyki
Koordynator – Dorota Cudowska

12 marca 2019 r. (wtorek) w naszej szkole odbył się „Dzień matematyki”

W jego ramach przeprowadzono:

  1. Maraton matematyczny

W ciągu 6 godzin (od 8.30 do 14.30) uczniowie rozwiązywali 50 zadań o różnym stopniu trudności. Do maratonu zgłosiło się 62 uczniów, ostatecznie wzięło udział 56 osób. Ostatni uczestnik zakończył o 13.10. Gratulujemy wszystkim uczestnikom MARATONU!
Rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce.

  1. Konkurs na plakat – Polscy Matematycy

Tego dnia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Prace przygotowane przez uczniów klas pierwszych i drugich oceniali nauczyciele matematyki. Wyłonili następujących zwycięzców:
      I  miejsce – klasa I e
     II miejsce – klasa I f i II d (ex aequo)
    III miejsce – klasa I c.
Nagrodą jest liczba dni tzw. „niepytek” dla całej klasy – 3 dni za pierwsze miejsce, 2 dni za drugie i 1 dzień za trzecie
Prace zostały wystawione na korytarzu I piętra.

  1. Matematyka na innych przedmiotach

Na trzeciej godzinie lekcyjnej w klasach pierwszych i drugich na lekcjach takich jak: wychowanie fizyczne, języki obce, język polski i innych znalazły się elementy matematyki w treści zajęć.