Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się 20. 01.2016 roku o godz.16.30 (środa).
Wszyscy nauczyciele są obecni w szkole w godz. 16.30 – 19.00.

Od godziny 17,15 nauczyciele mają indywidualne konsultacje
w wybranych salach.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się o godz. 16.00

Spotkania klas – sale

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami godz. 17.15 – sale