Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się 25. 04.2017 roku o godz.1600

Wszyscy nauczyciele są obecni w szkole w godz. 1600 – 1900

Od godziny 1645 nauczyciele mają indywidualne konsultacje w wybranych salach.

Lekcje odbędą się w wersji skróconej.

 

Spotkania klas – sale

Indywidualne spotkania nauczycieli sale