Życzenia.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
składam
Prawosławnej Społeczności V LO –
emerytowanym nauczycielom i pracownikom,
nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi,
drogim naszym uczniom i ich rodzicom
oraz wszystkim absolwentom –
najserdeczniejsze świąteczne życzenia
zdrowia, pokoju, radości i nadziei.

Antoni Ćwikliński
Dyrektor szkoły